شما اینجا هستید: خانه » آشپزی » انواع خورشت

دستور پخت انواع خورشت

طرز تهیه خورش ماست

طرز تهیه خورش ماست خورش یا خورشت ترکیبی از نوعی از گوشت  به همراه سبزیجات و یا سیفی جات و یا میوه هایی مانند سیب و یا به و حبوباتی مانند لوبیا و یا لپه می باشد که با مقداری آب پخته می شود . در گذشته خورش ها را با نان می خوردند ولی در حال حاضر به همراه پلو و یا چلو سرو می شود .خورش ها انواع مختلفی دارند که در اینجا ما روش پخت یک نوع از آن که خورش ماست می باشد را به طور کامل آورده ایم . طرز تهیه خورش ماست موا ...

ادامه مطلب

طرز تهیه خورش ریواس

طرز تهیه خورش ریواس خورش یا خورشت ترکیبی از نوعی از گوشت  به همراه سبزیجات و یا سیفی جات و یا میوه هایی مانند سیب و یا به و حبوباتی مانند لوبیا و یا لپه می باشد که با مقداری آب پخته می شود . در گذشته خورش ها را با نان می خوردند ولی در حال حاضر به همراه پلو و یا چلو سرو می شود . خورش ها انواع مختلفی دارند که در اینجا ما روش پخت یک نوع از آن که خورش ریواس می باشد را به طور کامل آورده ایم . مواد لازم (برای 4 ن ...

ادامه مطلب

طرز تهیه خورش پرتقال

  طرز تهیه خورش پرتقال خورش یا خورشت ترکیبی از نوعی از گوشت  به همراه سبزیجات و یا سیفی جات و یا میوه هایی مانند سیب و یا به و حبوباتی مانند لوبیا و یا لپه می باشد که با مقداری آب پخته می شود . در گذشته خورش ها را با نان می خوردند ولی در حال حاضر به همراه پلو و یا چلو سرو می شود . خورش ها انواع مختلفی دارند که در اینجا ما روش پخت یک نوع از آن که خورش پرتقال می باشد را به طور کامل آورده ایم . طرز تهیه خورش پ ...

ادامه مطلب

طرز تهیه خورش کدو حلوایی

طرز تهیه خورش کدو حلوایی خورش یا خورشت ترکیبی از نوعی از گوشت  به همراه سبزیجات و یا سیفی جات و یا میوه هایی مانند سیب و یا به و حبوباتی مانند لوبیا و یا لپه می باشد که با مقداری آب پخته می شود . در گذشته خورش ها را با نان می خوردند ولی در حال حاضر به همراه پلو و یا چلو سرو می شود . خورش ها انواع مختلفی دارند که در اینجا ما روش پخت یک نوع از آن که خورش کدو حلوایی می باشد را به طور کامل آورده ایم .   مو ...

ادامه مطلب

طرز تهیه خورش لوبیا سبز

طرز تهیه خورش لوبیا سبز خورش یا خورشت ترکیبی از نوعی از گوشت  به همراه سبزیجات و یا سیفی جات و یا میوه هایی مانند سیب و یا به و حبوباتی مانند لوبیا و یا لپه می باشد که با مقداری آب پخته می شود . در گذشته خورش ها را با نان می خوردند ولی در حال حاضر به همراه پلو و یا چلو سرو می شود . خورش ها انواع مختلفی دارند که در اینجا ما روش پخت یک نوع از آن که خورش لوبیا سبز می باشد را به طور کامل آورده ایم . مواد لازم ب ...

ادامه مطلب

طرز تهیه خورش مرغ و قارچ

طرز تهیه خورش مرغ و قارچ خورش یا خورشت ترکیبی از نوعی از گوشت  به همراه سبزیجات و یا سیفی جات و یا میوه هایی مانند سیب و یا به و حبوباتی مانند لوبیا و یا لپه می باشد که با مقداری آب پخته می شود . در گذشته خورش ها را با نان می خوردند ولی در حال حاضر به همراه پلو و یا چلو سرو می شود . خورش ها انواع مختلفی دارند که در اینجا ما روش پخت یک نوع از آن که خورش می باشد را به طور کامل آورده ایم   مواد لازم (برای ...

ادامه مطلب

طرز تهیه خورش کلم بروکلی

طرز تهیه خورش کلم بروکلی خورش یا خورشت ترکیبی از نوعی از گوشت  به همراه سبزیجات و یا سیفی جات و یا میوه هایی مانند سیب و یا به و حبوباتی مانند لوبیا و یا لپه می باشد که با مقداری آب پخته می شود . در گذشته خورش ها را با نان می خوردند ولی در حال حاضر به همراه پلو و یا چلو سرو می شود . خورش ها انواع مختلفی دارند که در اینجا ما روش پخت یک نوع از آن که خورش کلم برو کلی می باشد را به طور کامل آورده ایم . طرز تهیه ...

ادامه مطلب

طرز تهیه خورش بامیه بادمجان

طرز تهیه خورش بامیه بادمجان خورش یا خورشت ترکیبی از نوعی از گوشت  به همراه سبزیجات و یا سیفی جات و یا میوه هایی مانند سیب و یا به و حبوباتی مانند لوبیا و یا لپه می باشد که با مقداری آب پخته می شود . در گذشته خورش ها را با نان می خوردند ولی در حال حاضر به همراه پلو و یا چلو سرو می شود . خورش ها انواع مختلفی دارند که در اینجا ما روش پخت یک نوع از آن که خورش می باشد را به طور کامل آورده ایم . مواد لازم: گوشت   ...

ادامه مطلب

طرز تهیه خورش به آلو

طرز تهیه خورش به آلو خورش یا خورشت ترکیبی از نوعی از گوشت  به همراه سبزیجات و یا سیفی جات و یا میوه هایی مانند سیب و یا به و حبوباتی مانند لوبیا و یا لپه می باشد که با مقداری آب پخته می شود . در گذشته خورش ها را با نان می خوردند ولی در حال حاضر به همراه پلو و یا چلو سرو می شود . خورش ها انواع مختلفی دارند که در اینجا ما روش پخت یک نوع از آن که خورش می باشد را به طور کامل آورده ایم . مواد لازم برای 4 نفر: آل ...

ادامه مطلب

طرز تهیه خورش ناردونی مسما

  طرز تهیه خورش ناردونی مسما خورش یا خورشت ترکیبی از نوعی از گوشت  به همراه سبزیجات و یا سیفی جات و یا میوه هایی مانند سیب و یا به و حبوباتی مانند لوبیا و یا لپه می باشد که با مقداری آب پخته می شود . در گذشته خورش ها را با نان می خوردند ولی در حال حاضر به همراه پلو و یا چلو سرو می شود . خورش ها انواع مختلفی دارند که در اینجا ما روش پخت یک نوع از آن که خورش می باشد را به طور کامل آورده ایم . طرز تهیه خو ...

ادامه مطلب

ترجمه و آماده سازی قالب توسط دکتر کامیار طلوعی

پرش به ابتدای صفحه